Jansson Properties – Ett modernt fastighetsbolag

Vi utvecklar, förvaltar och bygger fastigheter på utvalda marknader. Som fastighetsägare har vi ett stort och aktivt engagemang och närhet till våra hyresgäster och den lokala marknaden.

Vår tidshorisont är evig, så vi utvecklar och bygger för nästa generation.

Vår vision är att vara den med uppskattade hyresvärden lokalt i varje stad vi är verksam i.

Verksamhetsområden

Fastighetsutveckling

Vi utvecklar och bygger fastigheter med fokus på följande segment.

– Hyreshus med förädlingspotential

– Industrifastigheter med förädlingspotential

– Förrådshotell

– Utveckling av mark

Fastighetsförvaltning

Vi agerar och förvaltar med målet att behålla våra fastigheter i generationer. Vi tror på att synas och påverka lokalt tillsammans med andra, för en attraktivare och bättre stad för nästa generation.

resident

Investeringar

Är du intresserad av investera med oss, så kan vi erbjuda hög ränta med säkerhet genom utlåning till fastighetsprojekt. Vi söker även partners för framtida projekt!